Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz
İletişim: zuhal.gunduz@tedu.edu.tr

Prof. Dr. Kezban Çelik
İletişim: kezban.celik@tedu.edu.tr

Prof. Dr. Aylin Özman
İletişim: aylin.ozman@tedu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çakıroğlu Çevik
İletişim: aylin.cakiroglucevik@tedu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Seven
İletişim: gulsen.seven@tedu.edu.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
İletişim: sebnem.akipekocal@tedu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Ar Karcı
İletişim: yagmur.ar@tedu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selin Akyüz Tursun
İletişim: selin.akyuz@tedu.edu.tr

Dr. Öğr Üyesi Gülçin Con Wright
İletişim: gulcin.con@tedu.edu.tr

Öğretim Görevlisi Kerem Selçuk
İletişim: kerem.selcuk@tedu.edu.tr

Uzman Yardımcılığı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzman Yardımcısı Tuğçe Çetinkaya

İletişim: tugce.cetinkaya@tedu.edu.tr