Ana içeriğe atla

Etkinlikler

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Açılış Paneli - Ceren Damar Şenel'in Anısına

Prof. Dr. Feride Acar ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve İstanbul Sözleşmesi"

Prof. Dr. Cynthia Enloe ile "From #MeToo to Nationalism to Voting: Doing a Gender Analysis Can Make Us All Smarter"

Prof. Dr. Cynthia Enloe ile "Karşılıklı Konuşma"

Dr. Öğr. Üyesi Beril Türkoğlu ile "Erkekliğin Kırılganlığı, Kırılanın Erkekliği"

Prof. Dr. Gülriz Uygur ile "Kadınların Adalete Erişim Engelleri ve İstanbul Sözleşmesi"

Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ile "Temel Uluslararası Sözleşmeler Işığında İnsan Hakları"

Dr. Öğr. Üyesi Selin Akyüz ile "Erkekler Eril Şiddetle Yüzleşiyor (mu)"

Doç. Dr. Zehra Yılmaz ile "'Taşra'da Uluslararası İlişkiler Bölümünde Feminist Hoca Olmak"

Eşit Bakım Emeği Günü Kutlaması: Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Con Wright ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çakıroğlu Çevik ile "Zihinsel Yük Araştırması: TED Üniversitesi Örneği"

Prof. Dr. Alev Özkazanç ile "Küresel Kadın Hareketinin Gündemi: Sorunlar ve İmkanlar"

Doç. Dr. İlknur Meşe ile "Dindar Muhafazakar Eril Söylemde İstanbul Sözleşmesi Tartışmaları ve Feminizm"

“Başka” Aileler Vardır Çalıştayı

Ar. Gör. Tuğçe Çetinkaya ile "TED Üniversitesi Öğrencilerinin Flört Şiddeti Farkındalığı Ölçüm Çalışması"

Doç. Dr. Murat Göç-Bilgin ile "Erkekler, Erkeklik, Şiddet"

Dr. Öğr. Üyesi Selda Tuncer ile "Türkiye'nin Yeni Cinsiyet Rejiminde Dönüşen Kamusal Alan ve Şiddetin Değişen Mekansal Örüntüleri"

Dr. Öğr. Üyesi Feyda Sayan Cengiz ile "Fıtratı Aramak: Türkiye'de İslami Kişisel Gelişim Kültürü ve Toplumsal Cinsiyet"

İlayda Eskitaşçıoğlu ile "Regl Olmayanlar için Regl Farkındalığı"

Dr. Burcu Sarı Karademir ile "Emekle Umut: Bakım Emeği Ekseninde Küçülmeyi Düşünmek"

Burcu Gündüz Maşalacı ile "İlgili Babalığın Belirleyicileri"

A. Furkan Palabıyık ile "'Yanındaki Kim?': Flört Şiddeti ve Drama"

Dr. Atilla Barutçu ile "Teoride ve Pratikte Erkek(lik)ler, Feminizm ve Queer"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Keleş ile "Sendika-Kadın İlişkisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği"

Dr. Öğr. Üyesi Çimen Günay-Erkol ile "Fantom Erkeklik"

Dr. Öğr. Üyesi Seda Coşar Çelik ile "Kanon Dışında Kalanlar"

Prof. Dr. Serpil Sancar ile "Değişen Erkeklikler ve Erkeklik Krizi"

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Onay Çöker ile "Barış ve Medya: Barış Gazeteciliği"

Öğr. Gör. Dr. Merve Aydoğdu Çelik ile "Tanzimat'tan Bir Kadın Profili: Osmanlı Kadın Hareketi Çerçevesinde Fatma Aliye Hanım"

Doç. Dr. Hatice Çoban Keneş ile "Cinsiyetçiliğe Yeni Irkçılık İçinden Bakmak: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi"

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Con Wright ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kesişimselliğin Önemi"

Prof. Dr. İpek İlkkaracan ile "Türkiye'den Eşit Bakım Emeği için Bir Öneri: Mor Ekonomi"

Prof. Dr. Yıldız Ecevit ile "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının 40 Yılı"

Prof. Dr. Şahinde Yavuz ile "Erkekliğin Tutkulu Hali: Tofaş Modifiye Gençliği"

Herkes için Cinsellik: Cinsel Sağlık Konferansı

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Derya Nazlıpınar Subaşı ile "Dil, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Arasındaki Ataerkil Döngü"

Dr. Melin Levent Yuna ile "21. Yüzyıl İstanbul'unda Bir Kadınlık Kimliği: Bir Sembol Olarak Tango Dans Eden Beden"

Dr. Arş. Gör. Canan Dural Tasouji ile "Pandemide Potansiyel Erkeklik Krizi"

Dr. Şermin Sezer-Toraman ile "Emine Sevgi Özdamar’ın Hayat Bir Kervansaray Romanında Kadın Dilinden Köprüler Kurmak"

Dr. Burcu Asena-Salman ile "Ayşe Arman’ın, Kezzap Saldırısı Mağduru Berfin Özek Haber Dizisi Üzerine Netnografik Bir Analiz”

Umut Derin Eroğlan ile "KEKRE: Eleştirel Erkeklik Çerçevesinde Trans Erkeklerin Erkeklik İnşaları Üzerine Tartışma"

Dr. Erman Örsan Yetiş ile "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Çözümünde Erkekler - Kitap Tanıtımı"

Doç. Dr. Şule Okuroğlu Özün ile "Edebiyat, Göç ve Kadın" 

Av. Arb. Nazlı Özlem Atmaca ile "Kadına Karşı Şiddet, 6284 Sayılı Kanun ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi'nin İşleyişi" 

Dr. Öğr. Üyesi Gülriz Şen ile "İran - Kadın, Yaşam, Özgürlük"

Dr. Melek Halifeoğlu ile "Taşrada Bir Kadınlık Hikayesi: Bingöl'de Üretici Kadınlar" 

Oğuz Can Ok ile "Mutfaktaki Erkekler: Ücretsiz Ev İçi Emeğe Mutfak Üzerinden Bakmak" 

"Depremin İkinci Ayında Afet ve Toplumsal Cinsiyet Konuları Üzerine Konuşuyoruz"

Dr. Ece Kocabıçak ile The Political Economy of Patriarchy in the Global South Üzerine Söyleşi

XXII. Üniversitelerarası Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı İş Birliği, Destek ve İletişim Grubu Çalıştayı

Dr. Fatma Yaşın Tekizoğlu ile "Erkekliğin Kırılganlığı ve Cinsel Şiddet"

Prof. Dr. Duygu Bazoğlu Sezer ile "Uluslararası İlişkiler Disiplinini Tanımak ve Kavramak"

“Kadının Soyadı, AYM Kararı ve Güncel Durum Değerlendirmesi”

Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Doç. Dr. Burcu Hatiboğlu-Kısat ve Dr. Çağıl Öngen Köse ile "Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması - Nitel Bir Araştırma"

Dr. Ole Frahm ile "The Promise of Feminist Foreign Policy"

Dr. Gülden Sayılan ile "Şiddetsiz Erkeklik Mümkün Mü?" 

"Kim Mihri - Belgesel Gösterimi ve Söyleşi"

Dr. Burcu Sarı Karademir ile "Politik Ekonomiye Bakım Odaklı Bir Yaklaşım: Mor Küçülme"

Doç. Dr. Zehra Yılmaz ile "Yerel Seçimlere Doğru Siyaset ve Kadın İlişkisini Yeniden Düşünmek”

Emirhan Deniz Çelebi ile "Eleştirel Erkeklik Bağlamında Trans Erkek Deneyimleri ve Feminizm" 

Launch of the Special Section on Sustainable Patriarchy in Turkey in Turkish Studies

Prof. Dr. Serpil Sancar ile "Siyasetin Cinsiyeti: Cinsiyetçiliğe Karşı Kadın Hakları Siyaseti - Kitap Tanıtımı ve Söyleşi"

Dr. Esra Demirkol Colosio ile "'Abiniz Olsaydı Böyle Olmazdı': Türkiye'de Miras Yoluyla Toprak Sahibi Olan Çiftçi Kadınlar Üzerine Bir Araştırma"