Ana içeriğe atla

Eşit Bakım Emeği Günü Kutlaması: Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Con Wright ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çakıroğlu Çevik ile "Zihinsel Yük Araştırması: TED Üniversitesi Örneği"

Tarih:  -

Bakım emeği, yemek hazırlamak, ilgi göstermek ve temizlik yapmak gibi genellikle aile üyelerinin gereksinimlerinin karşılanması için harcanan güç ve zamanı ifade eder. Fakat bakım emeği harcanarak yapılan işler, yaşamın idamesini ve işgücünün yeniden üretimini sağlamasına rağmen, "iş" kavramına atfedilen toplumsal anlamın kapsamına alınmaz ve "iş" olarak değerlendirilmez. Bu nedenle bakım emeği, literatürde "görünmeyen emek" şeklinde ifade edilir.

Günlük yaşantının çok önemli bir kısmını meşgul eden bu işlerin arka planında ne tür bir düşünme ve planlama/organize etme emeğinin yattığını araştırmak ve bakım emeğinin kadın-erkek çiftleri arasında ne şekilde bölüşüldüğünü anlamak/anlamaya çalışmak amacıyla, "Zihinsel Yük Araştırması: TED Üniversitesi Örneği" başlıklı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu nicel çalışmada, farklı pozisyonlarda çalışan TED Üniversitesi çalışanlarına anket uygulandı. Bu araştırma, ataerkil bir toplum özelliğine sahip Türkiye'de görünmez kılınan hane içi emeğin kadınların hayatın diğer alanlarına katılımında nasıl bir engel oluşturduğunu daha kapsamlı bir şekilde ele alması açısından da önemlidir.

Eşit Bakım Emeği Günü, Klische Derneği çatısı altında, bakım emeğini görünür kılmak, bakım emeği harcanarak yapılan işlerin toplumsal önemini teslim etmek ve bakım işlerinin cinsiyetler arası eşit bölüşümünü savunmak hedefiyle kutlanıyor. TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi olarak, bu hedefi Türkiye bağlamında gerçekleştirmek ve Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Con Wright ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çakıroğlu Çevik tarafından yürütülen "Zihinsel Yük Araştırması: TED Üniversitesi Örneği" başlıklı çalışmamızın sonuçlarını, Ar. Gör. Ezgi Alp'in moderatörlüğünde paylaşmak amacıyla düzenleyeceğimiz etkinliğimize katılımlarınız bizleri çok mutlu edecektir.

Kayıt formunu doldurmak için tıklayınız.